velikost textu

Univerzita Karlova

Kontakty

Adresa: Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, Česká republika
Telefon: +420 224 491 111
Datová schránka: piyj9b4

Sídlo

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

rektor: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
prorektor pro akademické kvalifikace: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
prorektor pro rozvoj: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
prorektor pro vědeckou činnost: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
prorektorka pro studijní záležitosti: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
prorektorka pro evropskou problematiku: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
prorektor pro tvůrčí a ediční činnost: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
prorektor pro zahraniční styky a mobilitu: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
kvestor: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Funkce a agendy

kancléř: MUDr. Milan Prášil, MBA

Organizační struktura