velikost textu

Katedra antropologie a genetiky člověka

UK » PřF » Sekce biologie » Katedra antropologie a genetiky člověka

Kontakty

Adresa: Viničná 7, 128 44 Praha 2, Česká republika
Email: lenka.cervenkova@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 618

Sídlo

Viničná 7, 128 44 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí vedoucí katedry: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
zástupkyně vedoucího: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemník: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
sekretářka: Mgr. Lenka Dupejová
poradce pro studium: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
koordinátor studijního systému: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.