velikost textu

Katedra historické teologie a církevních dějin

UK » HTF » Katedry » KCD

Vedení

koordinátorka administrace studentské mobility Erasmus+: doc. ThDr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
referentka Podpory internacionalizace: doc. ThDr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
referentka Fondu mobility: doc. ThDr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.

Organizační struktura