velikost textu

Vědecké oddělení

UK » FaF HK » Děkanát » VO

Kontakty

Email: vedecke@faf.cuni.cz
Telefon: +420 495 067 200

Vedení

vedoucí: Mgr. Dita Dršatová

Funkce a agendy

referentka projektů institucionální podpory: Ing. Martina Doležalová
referentka projektů z podpory SVV: Ing. Martina Doležalová
referentka smluvního výzkumu: Ing. Martina Doležalová
referentka účasti ve výzkumných infrastrukturách: Ing. Martina Doležalová
referentka ostatních českých projektů VaV: Ing. Martina Doležalová
referentka projektů CEP: Ing. Martina Doležalová
referentka mezinárodních projektů VaV: Ing. Martina Doležalová
referentka licenčních smluv k průmyslovému vlastnictví: Ing. Martina Doležalová
koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Dita Dršatová
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Dita Dršatová
referentka projektů institucionální podpory: Renáta Neznámá
referentka účasti ve výzkumných infrastrukturách: Renáta Neznámá
referentka projektů z podpory SVV: Renáta Neznámá
referentka mezinárodních projektů VaV: Renáta Neznámá
referentka ostatních českých projektů VaV: Renáta Neznámá
referentka projektů CEP: Renáta Neznámá
referentka účasti ve výzkumných infrastrukturách: Tereza Nováková
referentka licenčních smluv k průmyslovému vlastnictví: Tereza Nováková
referentka mezinárodních projektů VaV: Tereza Nováková
referentka projektů CEP: Tereza Nováková
referentka projektů institucionální podpory: Tereza Nováková
referentka ostatních českých projektů VaV: Tereza Nováková
referentka projektů z podpory SVV: Tereza Nováková
referentka smluvního výzkumu: Tereza Nováková

Organizační struktura

  • Ing. Martina Doležalová - referentka projektů CEP, referentka smluvního výzkumu, referentka ostatních českých projektů VaV, referentka projektů z podpory SVV, referentka licenčních smluv k průmyslovému vlastnictví, referentka mezinárodních projektů VaV, referentka projektů institucionální podpory a referentka účasti ve výzkumných infrastrukturách
  • Mgr. Dita Dršatová - vedoucí, zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti a koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti
  • Renáta Neznámá - referentka účasti ve výzkumných infrastrukturách, referentka ostatních českých projektů VaV, referentka projektů z podpory SVV, referentka projektů institucionální podpory, referentka mezinárodních projektů VaV a referentka projektů CEP
  • Tereza Nováková - referentka účasti ve výzkumných infrastrukturách, referentka ostatních českých projektů VaV, referentka licenčních smluv k průmyslovému vlastnictví, referentka smluvního výzkumu, referentka projektů institucionální podpory, referentka mezinárodních projektů VaV, referentka projektů CEP a referentka projektů z podpory SVV