velikost textu

Ústav patologie 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » ÚP

Kontakty

Adresa: Studničkova 2, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: patol@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 968 710, +420 224 968 685
Fax: +420 224 911 715

Sídlo

Studničkova 2, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
zástupkyně přednosty: doc. MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Alena Gajdošová