velikost textu

Personální a mzdové oddělení

UK » 2.LF » Děkanát » PMO

Kontakty

Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, okres Praha (Hl. m. Praha), Česká republika
Email: ivana.soukupova@lfmotol.cuni.cz
Telefon: +420 224 435 811