velikost textu

Právní referát

UK » 3.LF » Děkanát » Právní

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Telefon: +420 267 102 112

Vedení

předseda: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

Popis

Právní referát zabezpečuje činnost fakulty zejména tím, že: 1.zajišťuje vlastní výkon právní agendy (příprava smluv, zastupování v soudních sporech, apod.), 2.podílí se na tvorbě vnitřních předpisů 3.LF UK a interních předpisů 3.LF UK, 3.vykonává poradenskou činnost v rámci fakulty, 4.zajišťuje výběrová řízení ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve spolupráci s vedoucími pracovišť a řešiteli projektů.