velikost textu

Dermatovenerologická klinika

UK » 3.LF » Kliniky » Kozni

Kontakty

Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Česká republika
Email: dermasec@fnkv.cz
Telefon: +420 267 163 000 [i], +420 267 162 340 [i]

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
zástupkyně přednosty pro výuku: doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.