velikost textu

Granty, CŽV a doplňková činnost

UK » FTVS » Děkanát » EO » GAUK, CŽV a DČ

Vedení

koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Jana Štollová
zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Jitka Švarcová

Popis

Referent interních projektů z prostředků OP.