velikost textu

Katedra fyziky materiálů

UK » MFF » FS » KFM

Vedení

vedoucí: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.
zástupce vedoucího: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.

Funkce a agendy

sekretářka: Bc. Eva Chrpová
tajemník: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc.

Organizační struktura