velikost textu

Katedra analytické chemie

UK » PřF » SCHEM » ANALCHEM

Kontakty

Adresa: Hlavova 2030/8, 128 43 Praha 2, Česká republika
Email: analchem@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 236
Fax: +420 224 913 538

Sídlo

Hlavova 8, 128 43 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
zástupce vedoucího: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemník: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
sekretářka: Marie Datková
správkyně personální aplikace: Marie Datková