velikost textu

Odbor zahraničních vztahů

UK » RUK » OZV

Kontakty

Email: zahran@ruk.cuni.cz

Sídlo

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

vedoucí: Mgr. Vratislav Kozák, Ph.D.

Funkce a agendy

univerzitní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Mgr. Markéta Beťková

Organizační struktura

Popis

Oddělení meziuniverzitní spolupráce

Telefon:

+420 224 491 302

Pracovníci:

Mgr. Vratislav Kozák - vedoucí odboru

Michaela Hladíková - sekretářka odboru

Mgr. Andrea Prouzová

Mgr. Jitka Černá

Mgr. Dita Faifrová

Mgr. Iva Satrapová, DiS.

Mgr. et Mgr. Tereza Vosejpková

Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.

Ing. Anna Bowers

Mgr. Adriana Kari Černohorská

Ing. Adéla Kozelková

Oddělení zajišťuje tuto agendu:

Meziuniverzitní dohody (kompletní agenda)

 • shromažďování námětů na spolupráci z fakult

 • příprava dohod

 • příprava pracovních plánů

 • dohled nad plněním dohod - vysílání a přijímání akademických pracovníků

 • vyhodnocování dohod

 • vypisování a obsazování studentských stipendijních nabídek

 • prodlužování dohod

Kulturní dohody (kompletní agenda)

 • vyřizování stipendií nabízených MŠMT ČR v rámci i nad rámec kulturních dohod

Spolupráce se zahraničními vysokoškolskými institucemi, nadacemi a agenturami

 • zajišťování mobility studentů a učitelů

 • organizace a účast na mezinárodních aktivitách (konference, semináře, pracovní skupiny, publikace)

Ostatní činnosti

 • příprava a zajišťování oficiálních návštěv zahraničních partnerů, státních návštěv, kontakt s diplomatickými službami, doprovod hostů, vyhodnocování pobytu

 • shromažďování a šíření veškerých relevantních informací (prostřednictvím elektronické pošty, časopisu Forum, na pravidelných setkáních se zástupci fakult, osobně)

 • udržování styků se všemi interními složkami (univerzitami/fakultami, odděleními, ústavy, studentskými organizacemi apod.) a externími partnery

Centrum strategických partnerství
 • Centrum strategických partnerství (založené 2018) věnuje speciální manažerskou a finanční péči rozvoji vztahů s úzce vymezenou skupinou univerzit a institutů označovanou jako strategická a klíčová partnerství. 
 • Současně spolupracuje v rámci strategického univerzitního uskupení CENTRAL.

Pracovníci:

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. - vedoucí

Mgr. Barbora Bednaříková - projektová manažerka

Web: csp.cuni.cz

Evropská kancelář:
Oddělení zajišťuje tuto agendu: 
 • studentská mobilita v rámci programů EU 
 • mobilita zaměstnanců v rámci programů EU 
 • informační služby vzdělávacích programů EU 
 • vyplácení stipendií a grantů 
 • shromažďování a kontrola dat
Pracovníci:

Mgr. Ester Brožová - vedoucí
Bc. Pavel Knap
Mgr. Petra Šmídová
Mgr. Jelizaveta Getta
Mgr. Nikola Horáková
PhDr. Denis Žernov
Ing. Alena Nováková
Bc. Tomáš Lády

Organizační úsek
Oddělení zajišťuje tuto agendu: 
 • úhradu členských příspěvků, vyplývajících ze členství UK v mezinárodních nevládních organizacích 
 • cestovní příkazy spojené s účastí na konferencích a sympoziích 
 • vyúčtování pracovních cest

Pracovníci:
Ing. Kateřina Rysová