velikost textu

Odbor zahraničních vztahů

UK » RUK » Odbor zahraničních vztahů

Sídlo

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

vedoucí: Mgr. Vratislav Kozák

Organizační struktura

Popis

Oddělení meziuniverzitní spolupráce

Telefon:

+420 224 491 302

Pracovníci:

Mgr. Vratislav Kozák. - vedoucí odboru

Mgr. Ester Brožová

Mgr. Adriana Kari Černohorská

Mgr. Jitka Černá

Mgr. Dita Faifrová

Mgr. Erika Valečková

Mgr. Tereza Vosejpková

Mgr. Zuzana Zahrádková


Oddělení zajišťuje tuto agendu:

Meziuniverzitní dohody (kompletní agenda)

 • shromažďování námětů na spolupráci z fakult

 • příprava dohod

 • příprava pracovních plánů

 • dohled nad plněním dohod - vysílání a přijímání akademických pracovníků

 • vyhodnocování dohod

 • vypisování a obsazování studentských stipendijních nabídek

 • prodlužování dohod

Kulturní dohody (kompletní agenda)

 • vyřizování stipendií nabízených MŠMT ČR v rámci i nad rámec kulturních dohod

Spolupráce se zahraničními vysokoškolskými institucemi, nadacemi a agenturami

 • zajišťování mobility studentů a učitelů

 • organizace a účast na mezinárodních aktivitách (konference, semináře, pracovní skupiny, publikace)

Ostatní činnosti

 • příprava a zajišťování oficiálních návštěv zahraničních partnerů, státních návštěv, kontakt s diplomatickými službami, doprovod hostů, vyhodnocování pobytu

 • shromažďování a šíření veškerých relevantních informací (prostřednictvím elektronické pošty, časopisu Forum, na pravidelných setkáních se zástupci fakult, osobně)

 • udržování styků se všemi interními složkami (univerzitami/fakultami, odděleními, ústavy, studentskými organizacemi apod.) a externími partnery

Centrum strategických partnerství

Ing. Zuzana Hocková - vedoucí

Mgr. Barbora Bednaříková - projektový manažer

Oddělení pro evropské programy – Evropská kancelář

E-mail:

erasmus@ruk.cuni.cz

Institucionální koordinátor:

PhDr. Ivana Herglová, Ph.D.

Pracovníci:

Ing. Ivana Halašková

Bc.Pavel Knap

Mgr. Marta Macková

Mgr. Petra Šmídová

PhDr.  Denis Žernov

Otevírací hodiny:

Pondělí

10.00-12.00 14.00-16.00

Úterý

10.00-12.00

Středa

10.00-12.00 14.00-16.00

Čtvrtek

10.00-12.00 14.00-16.00

Pátek

po domluvě

Pokud chcete přijít mimo tuto dobu, rádi Vás přivítáme po předchozí domluvě.

Ekonomka programu:

Ing. Alena Nováková

Oddělení zajišťuje tuto agendu:

 • studentská mobilita v rámci programů EU

 • mobilita zaměstnanců v rámci programů EU

 • informační služby vzdělávacích programů EU

 • vyplácení stipendií a grantů

 • shromažďování a kontrola dat

Organizační úsek

Telefon:

+420 224 491 305

Pracovníci:

Ing. Kateřina Rysová

Oddělení zajišťuje tuto agendu:

 • úhradu členských příspěvků, vyplývajících ze členství UK v mezinárodních nevládních organizacích

 • cestovní příkazy spojené s účastí na konferencích a sympoziích

 • vyúčtování pracovních cest