velikost textu

Oddělení pro zahraniční vztahy

UK » PedF » Děkanát » OZ

Vedení

vedoucí: PhDr. Iva Beránková

Funkce a agendy

referent Podpory internacionalizace: Petra Zákoutská
referent Fondu mobility: Petra Zákoutská