velikost textu

Oddělení pro zahraniční vztahy

UK » PedF » Děkanát » OZ

Vedení

vedoucí: PhDr. Iva Beránková

Funkce a agendy

referentka programu POINT: Petra Zákoutská
referentka programu Fond mobility: Petra Zákoutská