velikost textu

Oddělení pro zahraniční vztahy

UK » PedF » Děkanát » OZ

Vedení

vedoucí: PhDr. Iva Beránková

Funkce a agendy

fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: PhDr. Iva Beránková
referentka programu Fond mobility: PhDr. Iva Beránková
referentka programu Fond mobility: Petra Zákoutská
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Petra Zákoutská
referentka programu POINT: Petra Zákoutská