velikost textu

Projektové a investiční oddělení

UK » LFPl » Děkanát » PIO

Vedení

vedoucí: Jana Šiková
referent účasti ve výzkumných infrastrukturách: Ing. Libor Kočí
zástupce koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Jana Šiková
koordinátor evidence aktivit tvůrčí činnosti Koordinátor GaP: Ivana Vodrážková