velikost textu

Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FNB

UK » 1.LF » LF1-FNB » ÚRO

Kontakty

Adresa: Budínova 2, 180 81 Praha 8, Česká republika
Email: onkouro@mbox.vol.cz
Telefon: +420 283 840 990, +420 283 840 103
Fax: +420 283 840 273

Sídlo

Budínova 2, 180 81 Praha 8, Česká republika

Vedení

zástupce přednosty: MUDr. Miloslav Pála, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Hana Junková