velikost textu

Oddělení personální a mzdové

UK » 3.LF » Děkanát » Personální

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Email: personalni@lf3.cuni.cz
Telefon: +420 267 102 231 [i], +420 267 102 232 [i]

Vedení

vedoucí oddělení personálního a mzdového: Mgr. Jaromír Chlapec

Popis

Oddělení personální a mzdové zabezpečuje činnost 3. LF UK zejména tím, že: - zajišťuje pracovněprávní vztahy a mzdové záležitosti zaměstnanců od vzniku až po skončení pracovního poměru, včetně prací konaných mimo pracovní poměr - zajišťuje organizačně výběrové řízení na místa akademických pracovníků - zajišťuje agendu daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění - zajišťuje plnění dílčích úkolů v oblasti BOZP - připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje - zpracovává návrhy interních předpisů a kolektivní smlouvy v personální a mzdové oblasti