velikost textu

Radiologická klinika

UK » LFHK » KP » RDG

Kontakty

Adresa: Fakultní nemocnice, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
Email: BrezinovaR@lfhk.cuni.cz, romana.brezinova@fnhk.cz
Telefon: +420 495 832 292, +420 603 589 463 (mobil)
Fax: +420 495 832 013

Vedení

přednosta: doc. MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
zástupce přednosty pro výuku: MUDr. Ondřej Renc, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Romana Březinová