velikost textu

Evropská kancelář

UK » RUK » OZV » EK

Vedení

vedoucí: Mgr. Ester Brožová

Funkce a agendy

univerzitní koordinátor administrace studentské mobility Erasmus+: Bc. Pavel Knap