velikost textu

Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

UK » RUK » OKVA

Kontakty

Adresa: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, Česká republika
Telefon: +420 224 491 288 (mobil) [i], +420 776 089 689 (mobil) [i], +420 224 491 685 [i]

Sídlo

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, Česká republika

Vedení

vedoucí: Mgr. Jakub Homolka, Ph.D.

Popis

Základní agenda:

Akreditace studijních programů
 • Příprava a podávání akreditací SP - https://cuni.cz/UK-8405.html
 • Akreditace nových SP: Metodika přípravy návrhu nového pregraduálního SP - https://cuni.cz/UK-10105.html + Metodika přípravy nového postgraduálního SP https://cuni.cz/UK-10106.html
 • Prodloužení, rozšíření a změna SP https://cuni.cz/UK-10097.html
 • Studijní programy – regulovaná povolání https://cuni.cz/UK-8760.html
 • SIS – akreditační modul SIS - https://cuni.cz/UK-9525.html
 • Jmenování a odvolání garantů SP https://cuni.cz/UK-11031.html
Zajišťování vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činnosti
 • Činnost Rady pro vnitřní hodnocení https://cuni.cz/UK-8096.html
Zajištění činnosti Rady pro vnitřní hodnocení
 • Zajišťování vnitřního hodnocení kvality  https://cuni.cz/UK-4058.html
Meziuniverzitní studium
 • https://mus.cuni.cz/MUS-1.html

Základní předpisy a dokumenty:

 • Akreditační řád UK https://cuni.cz/UK-8920.html
 • Opatření rektora:
 • 13/2019 Standardy SP UK https://cuni.cz/UK-9747.html
 • 14/2019 Návrh SP v rámci institucionální akreditace https://cuni.cz/UK-9748.html
 • 12/2018 Působnost garantů SP https://cuni.cz/UK-8955.html