velikost textu

Fakulta humanitních studií

UK » FHS

Kontakty

Adresa: Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika
Email: dekanat@fhs.cuni.cz

Sídlo

Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8, Česká republika

Vedení

děkanka: doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
proděkanka pro vnitřní vztahy: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
proděkanka pro zahraniční záležitosti: doc. Veronika Čapská, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a projektovou činnost: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
proděkan pro vědu a tvůrčí činnost: prof. Dr. phil. Pavel Himl
proděkanka pro doktorské studium a koordinaci fakulty: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.
proděkan pro studium: Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
proděkanka pro akademické kvalifikace a kvalitu vzdělávání: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
proděkan pro digitalizaci: Ing. Petr Špecián, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
tajemník: Mgr. Tomáš Procházka

Organizační struktura