velikost textu

Fakulta humanitních studií

UK » FHS

Kontakty

Adresa: Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika
Email: dekanat@fhs.cuni.cz

Sídlo

Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8, Česká republika

Vedení

děkanka: doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
proděkan pro přijímací řízení v pregraduálním studiu: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
proděkanka pro zahraniční styky: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
proděkanka pro doktorské studium a koordinaci fakulty: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.
proděkan proděkan pro studium: Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
proděkan pro rozvoj: Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
proděkan pro pregraduální studium: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
tajemník: Ing. Petr Voneš

Organizační struktura