velikost textu

Fakulta humanitních studií

UK » FHS

Kontakty

Adresa: U Kříže 8, 158 00 Praha, Česká republika
Email: dekanat@fhs.cuni.cz
Telefon: +420 251 080 388
Fax: +420 251 620 611

Sídlo

U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice, Česká republika

Vedení

děkanka: Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
proděkanka pro magisterské studium: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
proděkanka pro doktorské studium: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.
proděkan pro záležitosti studentů: doc. PhDr. Zdeněk Pinc
proděkan pro vědu a výzkum: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
proděkan pro bakalářské studium: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
tajemník: Mgr. Karel Strnad

Organizační struktura