velikost textu

Neurologická klinika

UK » LFHK » KP » NEUROL

Kontakty

Adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, okres Hradec Králové, Česká republika
Email: CellerovaP@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 835 250
Fax: +420 495 835 200

Vedení

přednosta: doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
zástupkyně přednosty: doc. MUDr. Dagmar Krajíčková, CSc.
tajemnice: doc. MUDr. Dagmar Krajíčková, CSc.
sekretářka: Petra Cellerová