velikost textu

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

UK » Další součásti » Vysokoškolské ústavy » ÚDAUK

Kontakty

Email: udauk@ruk.cuni.cz
Telefon: +420 224 491 463

Sídlo

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, Česká republika

Vedení

ředitel: prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
vedoucí Archivu UK: Mgr. Petr Cajthaml
vedoucí Ústavu dějin UK: PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Mgr. Jarmila Přibylová
koordinátor evidence projektů: PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.
koordinátorka open access: Mgr. Martina Kocbeková Gajšt
zástupkyně koordinátora evidence výsledků: Mgr. Martina Kocbeková Gajšt
zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů: Mgr. Martina Kocbeková Gajšt
správkyně badatelny Archivu UK: Mgr. Andrea Veverková

Organizační struktura