velikost textu

Ústav dějin Univerzity Karlovy

UK » Další součásti » Vysokoškolské ústavy » ÚDAUK » ÚDUK

Sídlo

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

vedoucí: PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.

Funkce a agendy

referent interních projektů z prostředků OP: PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.
koordinátor evidence projektů: PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.

Organizační struktura