velikost textu

Zahraniční oddělení

UK » ETF » Děkanát » Zahraniční

Vedení

vedoucí Zahraničního odd.: Mgr. Věra Fritzová

Funkce a agendy

fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Mgr. Věra Fritzová
referentka Fondu mobility: Mgr. Věra Fritzová
referentka Podpory internacionalizace: Mgr. Věra Fritzová