velikost textu

Katolická teologická fakulta

UK » KTF

Kontakty

Email: office@ktf.cuni.cz

Sídlo

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkan: ThLic. Mgr. Prokop Brož, Th.D.
proděkan pro studium: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
proděkan pro vědu: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
tajemnice: Mgr. Jana Benešová

Organizační struktura