velikost textu

Organizačně správní úsek

UK » Další součásti » Vysokoškolské ústavy » CERGE » Organizačně správní úsek

Vedení

zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Ing. Mgr. Denisa Dvořáková

Organizační struktura