velikost textu

Organizačně správní úsek

UK » Další součásti » Vysokoškolské ústavy » CERGE » Organizačně správní úsek

Vedení

zástupce koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Ing. Tomáš Nikodym
koordinátor evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Eva Zadinová

Organizační struktura