velikost textu

Středisko informačních technologií

UK » PedF » Jiná pracoviště » SIT

Vedení

vedoucí: Ing. Tomáš Sankot

Funkce a agendy

sekretářka: Mgr. Eva Veselá
koordinátor technické podpory IT: David Gorol
zástupce vedoucího: Petr Slavík