velikost textu

Rehabilitační klinika

UK » LFHK » KP » REHAB

Kontakty

Adresa: Nezvalova 265, 500 05 Hradec Králové, okres Hradec Králové, Česká republika
Email: lopourol@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 837 287, +420 495 837 279

Vedení

přednosta: doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
zástupkyně přednosty pro výuku a vědu: MUDr. Libuše Smetanová, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Bc. Libuše Lopourová