velikost textu

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK

UK » 1.LF » Vědecko-pedagogická pracoviště » ÚVL

Kontakty

Adresa: Albertov 2049/7, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: vselek@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 968 508

Sídlo

Albertov 2049/7, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

zástupkyně přednosty: MUDr. Vladimíra Balíková

Funkce a agendy

sekretářka: Ing. Petra Richtrová