velikost textu

Katedra ekologie

UK » PřF » Sekce biologie » Katedra ekologie

Kontakty

Email: ecology@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 804
Fax: +420 221 951 673

Sídlo

Viničná 7, 128 44 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: prof. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
zástupce vedoucího: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Zdeňka Dlouhá
zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.