velikost textu

Oddělení zahraničních záležitostí

UK » 2.LF » Děkanát » OZ

Vedení

fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Ing. Dana Basařová
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Ing. Pavla Byrne
referentka Podpory internacionalizace: Ing. Pavla Byrne
referentka Fondu mobility: Ing. Pavla Byrne
  • Ing. Dana Basařová - fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+
  • Ing. Pavla Byrne - referentka Podpory internacionalizace, fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+ a referentka Fondu mobility