velikost textu

Katedra učitelství a didaktiky chemie

UK » PřF » Sekce chemie » Katedra učitelství a didaktiky chemie

Kontakty

Adresa: Albertov 3, 128 43 Praha 2, Česká republika
Email: kudch@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 346

Sídlo

Albertov 3, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
tajemnice: RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D.
poradce pro studium: RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
koordinátorka studijního systému: RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D.
správce personální aplikace: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.