velikost textu

Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » Geriatrie

Kontakty

Adresa: Londýnská 15, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: geriatrie.sekretariat@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 225 374 111 [i], +420 225 374 175 [i]
Fax: +420 222 514 294

Sídlo

Londýnská 15, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednostka: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
zástupce přednosty: MUDr. Tomáš Richter, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Olga Pavlichuk