velikost textu

Oddělení pro vědu a výzkum

UK » 2.LF » Děkanát » VV

Vedení

zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Kristýna Beldová
koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: Ing. Renáta El Bourahi
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.
zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Romana Junková
zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Adriana Křáková