velikost textu

Oddělení pro vědu a výzkum

UK » 2.LF » Děkanát » VV

Vedení

referentka programu Primus: Kristýna Beldová
referentka programu Start: Kristýna Beldová
zástupkyně koordinátora evidence projektů: Kristýna Beldová
koordinátorka evidence projektů: Ing. Renáta El Bourahi
koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti: Ing. Renáta El Bourahi
referentka programu Primus: Ing. Renáta El Bourahi
referentka programu UNCE: Ing. Renáta El Bourahi
referentka programu Start: Ing. Renáta El Bourahi
zástupkyně koordinátora evidence projektů: Mgr. Anna Haladová
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.
zástupkyně koordinátora evidence projektů: Mgr. et Mgr. Gabriela Skorková
zástupkyně koordinátora evidence projektů: Bc. Eva Švehlová
referentka programu Start: Bc. Eva Švehlová
referentka projektů OP: Mgr. Lucie Týfová
zástupkyně koordinátora evidence projektů: Mgr. Lucie Týfová
referentka programu Progres: Ing. Renáta El Bourahi