velikost textu

Oddělení podpory grantů a projektů

UK » MFF » Děkanát » OGAP

Vedení

vedoucí: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
zástupkyně vedoucího: PhDr. Ivana Herglová, Ph.D.

Funkce a agendy

referentka programu Primus: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
koordinátorka evidence projektů: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
koordinátorka evidence projektů referentka programu Primus: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
zástupkyně koordinátora evidence projektů: PhDr. Ivana Herglová, Ph.D.