velikost textu

Oddělení podpory grantů a projektů

UK » MFF » SEKCED » OGAP

Vedení

vedoucí: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
zástupkyně vedoucího: Ing. Šárka Sedláčková

Funkce a agendy

referent interních projektů z prostředků OP: Ing. Petr Bažant, CSc., MBA
referent českých projektů: Ing. Petr Bažant, CSc., MBA
referent programu Primus: Ing. Petr Bažant, CSc., MBA
referent programu UNCE: Ing. Petr Bažant, CSc., MBA
referentka účasti ve VVI: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
referentka interních projektů z prostředků OP: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
referentka programu Primus: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
referentka programu UNCE: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
referentka projektů z podpory SVV: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
referentka projektů OP: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
koordinátorka evidence projektů referentka programu Primus: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
koordinátorka evidence projektů: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
zástupkyně koordinátora evidence projektů: PhDr. Ivana Herglová, Ph.D.
referentka českých projektů: Marie Křížková
referentka projektů z podpory SVV: Marie Křížková
referentka účasti ve VVI: Ing. Šárka Sedláčková
referentka programu UNCE: Ing. Šárka Sedláčková
referentka projektů OP: Ing. Šárka Sedláčková
referentka českých projektů: Ing. Šárka Sedláčková
referentka českých projektů: Mgr. Karolína Vinická