velikost textu

Oddělení pro vědu, výzkum a edici

UK » PF » Děkanát » OVVE

Vedení

vedoucí: Bc. Kateřina Dolejší
vedoucí: Bc. Kateřina Dolejší

Funkce a agendy

zástupkyně koordinátora evidence výsledků tvůrčí činnosti: Bc. Kateřina Dolejší
koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: Bc. Kateřina Dolejší
zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Bc. Kateřina Dolejší
referent interních projektů z prostředků OP: Ivana Hulmáková
koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti: Mgr. Jan Šumbera
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Jan Šumbera
koordinátor evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Mgr. Jan Šumbera
koordinátor open access: PhDr. Mgr. Eliška Jonášová, Ph.D.

Organizační struktura