velikost textu

Oddělení pro vědu, výzkum a edici

UK » PF » Děkanát » OVVE

Vedení

vedoucí: Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D.

Funkce a agendy

referentka programu Primus: Jana Malucha
referentka projektů z podpory SVV: Mgr. Veronika Osúchová
referentka programu UNCE: Mgr. Veronika Osúchová
koordinátorka evidence projektů: Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D.
referentka programu Primus: Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D.
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Jan Šumbera
koordinátor evidence identifikátorů: Mgr. Jan Šumbera
koordinátor evidence výsledků: Mgr. Jan Šumbera