velikost textu

Oddělení pro vědu, výzkum a edici

UK » PF » Děkanát » OVVE

Vedení

vedoucí: Bc. Kateřina Dolejší
zástupkyně koordinátora evidence výsledků tvůrčí činnosti: Bc. Kateřina Dolejší
koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: Bc. Kateřina Dolejší
zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Bc. Kateřina Dolejší
koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti: Mgr. Jan Šumbera
koordinátor evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Mgr. Jan Šumbera
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Jan Šumbera

Organizační struktura

  • Ing. Eva Aljanabi
  • Bc. Kateřina Dolejší - vedoucí, zástupkyně koordinátora evidence výsledků tvůrčí činnosti, koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti a zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti
  • Mgr. Naděžda Svobodová
  • Mgr. Jan Šumbera - koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti, koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti a koordinátor evidence identifikátorů tvůrčí činnosti