velikost textu

Klinika pneumologie a ftizeologie

UK » LFPl » ZPproVaVVč » Kliniky » KPF

Kontakty

Telefon: +420 377 402 406 [i]

Sídlo

ul. Dr. E. Beneše 13, 301 00 Plzeň, Česká republika

Vedení

přednosta: doc. MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.
zástupce přednosty: MUDr. David Havel, Ph.D.