velikost textu

Oddělení administrativy vědy a výzkumu

UK » 3.LF » Děkanát » Věda a výzkum

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Email: veda@lf3.cuni.cz
Telefon: +420 267 102 226 [i], +420 267 102 234 [i], +420 267 102 230 [i], +420 267 102 229 [i], +420 267 102 363 [i]

Vedení

vedoucí oddělení administrativy vědy a výzkumu: Mgr. Jaromír Chlapec

Funkce a agendy

zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka interních projektů z prostředků OP: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka programu Primus: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka rozvojových projektů: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka programu UNCE: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka projektů z podpory SVV: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka účasti ve VVI: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka zahraničních projektů: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka českých projektů: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka ostatních českých projektů VaV: Mgr. Kateřina Cenkerová
referent rozvojových projektů: Mgr. Jaromír Chlapec
referent projektů z podpory SVV: Mgr. Jaromír Chlapec
referent zahraničních projektů: Mgr. Jaromír Chlapec
referent programu Primus: Mgr. Jaromír Chlapec
referent programu UNCE: Mgr. Jaromír Chlapec
referent projektů OP: Mgr. Jaromír Chlapec
koordinátor evidence projektů: Mgr. Jaromír Chlapec
referent interních projektů z prostředků OP: Mgr. Jaromír Chlapec
referent smluvního výzkumu: Mgr. Jaromír Chlapec
referent účasti ve VVI: Mgr. Jaromír Chlapec
referent českých projektů: Mgr. Jaromír Chlapec
zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Jaromír Chlapec
referentka projektů z podpory SVV: Kateřina Sojková
referentka programu UNCE: Kateřina Sojková
referentka programu Primus: Kateřina Sojková
referentka programu Progres: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka programu Progres: Kateřina Sojková
referentka pro agendu doktorského studia: Tereza Jizbová, DiS.
referentka Oddělení administrativy vědy a výzkumu: Hana Vlčková
 • Mgr. Kateřina Cenkerová - referentka zahraničních projektů, referentka rozvojových projektů, referentka účasti ve VVI, zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti, referentka projektů z podpory SVV, referentka ostatních českých projektů VaV, referentka programu Primus, referentka programu UNCE, referentka českých projektů, referentka interních projektů z prostředků OP a referentka programu Progres
 • Mgr. Jaromír Chlapec - vedoucí oddělení administrativy vědy a výzkumu, referent českých projektů, referent programu UNCE, referent smluvního výzkumu, referent zahraničních projektů, referent účasti ve VVI, referent interních projektů z prostředků OP, referent rozvojových projektů, zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti, referent programu Primus, referent projektů z podpory SVV, referent projektů OP a koordinátor evidence projektů
 • Tereza Jizbová, DiS. - referentka pro agendu doktorského studia
 • Ing. Jitka Miškovská
 • Jana Skálová, DiS.
 • Kateřina Sojková - referentka projektů z podpory SVV, referentka programu UNCE, referentka programu Primus a referentka programu Progres
 • Hana Vlčková - referentka Oddělení administrativy vědy a výzkumu

Popis

Oddělení administrativy vědy a výzkumu zabezpečuje činnost 3. LF UK zejména tím, že:

 • komplexně zajišťuje administrativu doktorského studia, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, organizaci a zasedání vědecké rady,
 • administrativně zajišťuje projekty VaV, zejména výzkumných záměrů a center, AZV ČR, rozvojových programů MŠMT, IP UK, GA ČR, GA UK a další tuzemské grantové aktivity, rezortní, mimorezortní, programy EU v oblasti VaV, zapojení do 7. RP, HORIZONT 2020,
 • vede administrativu patentů,
 • připravuje podklady pro akreditační řízení,
 • připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje v oblasti VaV,
 • koordinuje a kontroluje formální stránku předkládání návrhů, průběžných i závěrečných zpráv projektů VaV,
 • prověřuje a zajišťuje účetní správnost vykazování rozpočtových prostředků, zajišťuje realizaci rozpočtových změn v oblasti VaV,
 • ve spolupráci s právním oddělením připravuje návrhy smluv a interních dohod se spolupracujícími organizacemi v oblasti VaV,
 • podílí se na činnosti vědecké komise 3. LF UK.