velikost textu

Ústav patologické fyziologie

UK » LFHK » » PATFYZ

Kontakty

Adresa: Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Email: patfyzs@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 816 223, +420 495 816 391

Vedení

přednostka: prof. MUDr. Zuzana Kubová, CSc.
zástupce přednosty: prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.

Funkce a agendy

tajemnice: MUDr. Jana Langrová, Ph.D.
sekretářka: Lenka Kořínková