velikost textu

Centrum vědeckých informací

UK » FSV » Centra » CVI

Vedení

vedoucí vedoucí CVI: PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

Funkce a agendy

koordinátorka evidence výsledků tvůrčí činnosti: Mgr. Jitka Štruncová
koordinátorka evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Mgr. Jitka Štruncová