velikost textu

Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

UK » 3.LF » Kliniky » Kardiologie

Kontakty

Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Česká republika
Email: kardsekr@fnkv.cz
Telefon: +420 267 163 159 [i], +420 267 162 621 [i]
Fax: +420 267 162 525

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.
zástupkyně přednosty pro vědeckou činnost: prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.
zástupce přednosty pro specializační vzdělávání lékařů : prof. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.