velikost textu

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

UK » LFPl » ZPproVaVVč » Kliniky » KARIM

Kontakty

Adresa: alej Svobody 80, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Česká republika
Telefon: +420 377 104 391
Fax: +420 377 103 077

Sídlo

alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
zástupce přednosty: MUDr. Jan Zatloukal, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Mgr. Pavlína Manglová
sekretářka: Mgr. Petra Volterová