velikost textu

Katedra informačních technologií a technické výchovy

UK » PedF » Katedry » KITTV

Kontakty

Vedení

vedoucí: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
zástupce vedoucího: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemnice: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami: PaedDr. Eva Battistová
osoba oprávněná k podpisu inter-institucionálních smluv Erasmus+ za fakultu: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.