velikost textu

Katedra fyzické geografie a geoekologie

UK » PřF » Sekce geografie » Katedra fyzické geografie a geoekologie

Kontakty

Email: kfggsekr@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 367
Fax: +420 221 951 367

Vedení

vedoucí: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
zástupce vedoucího: Mgr. Václav Treml, Ph.D.
tajemnice: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
sekretářka: Helena Přibylová
sekretářka: Romana Rychlíková
poradce pro studium: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
koordinátor studijního systému: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
správkyně personální aplikace: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.