velikost textu

Katedra fyzické geografie a geoekologie

UK » PřF » Sekce geografie » Katedra fyzické geografie a geoekologie

Kontakty

Email: kfggsekr@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 367
Fax: +420 221 951 367

Vedení

vedoucí: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Romana Rychlíková
poradce pro studium: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
koordinátor studijního systému: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.