velikost textu

Středisko vědeckých informací

UK » LFPl » CP » SVI

Kontakty

Telefon: +420 377 593 140
Fax: +420 377 593 149

Sídlo

Lidická 1, 301 66 Plzeň, Česká republika

Vedení

vedoucí: PhDr. Dana Zdeňková

Funkce a agendy

koordinátorka evidence výsledků tvůrčí činnosti: Ivana Flieglová
zástupkyně koordinátora evidence výsledků tvůrčí činnosti: Mgr. Michaela Matoušková
koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Michaela Matoušková
koordinátorka evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Mgr. Michaela Matoušková
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: PhDr. Dana Zdeňková