velikost textu

Středisko vědeckých informací

UK » LFPl » CP » SVI

Kontakty

Telefon: +420 377 593 150

Úřední hodiny

Knihovna včetně samostudoven a tiché studovny

pondělí - čtvrtek:  8,00 - 18,00 hod.
pátek: 8,00 - 16,00 hod.

Studovny S1.59 a S1.60

pondělí- pátek: 6,00-20,00

Sídlo

alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň, Česká republika

Vedení

vedoucí: PhDr. Dana Zdeňková

Funkce a agendy

zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů: Ing. Anna Gebhartová
zástupkyně koordinátora evidence výsledků: Ing. Anna Gebhartová
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Ing. Anna Gebhartová
koordinátorka open access: Ing. Anna Gebhartová
koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. et Mgr. Kateřina Kosnarová
koordinátorka evidence identifikátorů: Mgr. et Mgr. Kateřina Kosnarová
koordinátorka evidence výsledků: Mgr. et Mgr. Kateřina Kosnarová
koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Michaela Tolarová
koordinátorka evidence výsledků: Mgr. Michaela Tolarová
koordinátorka evidence identifikátorů: Mgr. Michaela Tolarová
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: PhDr. Dana Zdeňková