velikost textu

Oddělení pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti

UK » PedF » Děkanát » Akreditace

Vedení

fakultní koordinátorka pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.