velikost textu

3. lékařská fakulta

UK » 3.LF

Kontakty

Adresa: Ruská 87, 100 00 Praha 10, Česká republika
Email: sekretariatdekana@lf3.cuni.cz
Telefon: +420 267 102 233
Fax: +420 267 311 812

Sídlo

Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika

Vedení

děkan: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
proděkan pro zahraniční vztahy a mezinárodní mobilitu: doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
proděkan pro specializační vzdělávání a rozvoj: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
proděkan proděkan pro výuku a studium : MUDr. David Marx, Ph.D.
proděkanka pro postgraduální doktorská studia a pro studentskou vědeckou činnost: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
proděkan pro vědu a akademické postupy: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
tajemnice: Ing. Jana Mužíková

Organizační struktura