velikost textu

Oddělení podpory vědy

UK » PřF » Děkanát » Oddělení podpory vědy

Kontakty

Email: opv@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 962
Fax: +420 221 951 962

Sídlo

Albertov 6, 128 43 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: Mgr. Eva Tesaříková Březinová
vedoucí koordinátor spisové služby fakulty: Mgr. Eva Tesaříková Březinová

Funkce a agendy

sekretářka: Renata Jägrová
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Bc. Radka Lukášová
zástupkyně koordinátora evidence výsledků tvůrčí činnosti: Bc. Radka Lukášová
zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Bc. Radka Lukášová
referent Podpory internacionalizace: Mgr. Pavla Pousková
referent Fondu mobility: Mgr. Pavla Pousková
referentka ostatních českých projektů VaV: Mgr. Pavla Pousková
koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Pavla Pousková
referentka ostatních českých projektů VaV: Mgr. Pavla Pousková
koordinátorka evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Mgr. Eva Tesaříková Březinová
koordinátorka evidence výsledků tvůrčí činnosti: Mgr. Eva Tesaříková Březinová
koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Eva Tesaříková Březinová
referentka smluvního výzkumu: Mgr. Eva Tesaříková Březinová
koordinátor open access: Bc. Radka Lukášová

Popis

Oddělení podpory vědy (OPV) zabezpečuje veškerou administrativu spojenou s vědeckou a výzkumnou činností a její podporu na úrovni fakulty. Podílí se na aktivitách spojených s rozvojem fakulty, administrativně podporuje zahraniční vztahy a mezinárodní mobilitu fakulty, koordinuje činnost fakultních knihoven, zajišťuje přístup k elektronickým informačním zdrojům. Výsledky vědy a výzkumu pomáhá dále aplikovat do praxe.

Hlavní činnosti oddělení:

  • Agenda EIZ (elektronické informační zdroje)
  • Agenda vědecké rady fakulty
  • Agenda výkaznictví publikační činnosti, RIV
  • Agenda zahraničních styků
  • Agenda U3V
  • Celoživotní vzdělávání
  • Habilitační řízení a řízení jmenování profesorem
  • Koordinace činnosti a metodické vedení fakultních knihoven...
  • Erasmus