velikost textu

Oddělení podpory vědy

UK » PřF » DEK » ODR » OPV

Kontakty

Adresa: 3. patro, místnost č. 343, Albertov 6, 102 00 Praha 2, Česká republika
Email: opv@natur.cuni.cz, publikacni.cinnost@natur.cuni.cz [i], openscience@natur.cuni.cz [i]
Telefon: +420 221 951 591
Fax: +420 221 951 962

Úřední hodiny

Pondělí až pátek: 9:00 – 13:00
(mimo tyto hodiny po předchozí domluvě)

Sídlo

Albertov 6, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: RNDr. Vladimír Zbranek

Funkce a agendy

zástupkyně koordinátora evidence výsledků: Bc. Radka Lukášová
koordinátorka open access: Bc. Radka Lukášová
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Bc. Radka Lukášová
zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů: Bc. Radka Lukášová
koordinátor evidence identifikátorů: RNDr. Vladimír Zbranek
koordinátor evidence výsledků: RNDr. Vladimír Zbranek
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: RNDr. Vladimír Zbranek
referentka: Bc. Nicole Bradfordová

Popis

Oddělení podpory vědy (OPV) zabezpečuje veškerou administrativu spojenou s vědeckou a výzkumnou činností a její podporu na úrovni fakulty. Podílí se na aktivitách spojených s rozvojem fakulty, koordinuje činnost fakultních knihoven, zajišťuje přístup k elektronickým informačním zdrojům. Výsledky vědy a výzkumu pomáhá dále aplikovat do praxe.

Hlavní činnosti oddělení:

  • Agenda EIZ (elektronické informační zdroje)
  • Agenda vědecké rady fakulty
  • Agenda výkazování tvůrčí a publikační činnosti, OBD / RIV, personální identifikátory
  • Open Science, Open Access
  • Habilitační řízení a řízení jmenování profesorem
  • Koordinace činnosti a metodické vedení fakultních knihoven...