velikost textu

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

UK » 1.LF » Vědecko-pedagogická pracoviště » UBI

Kontakty

Adresa: Salmovská 1, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: ubi@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 965 842
Fax: +420 224 965 843

Sídlo

Salmovská 1, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
zástupce přednosty: Mgr. Jan Zeman, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Jana Bayerová