velikost textu

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

UK » PedF » Katedry » KRL

Vedení

zástupce vedoucího: PaedDr. Antonín Hlaváček
tajemnice: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
sekretářka: Květa Tomková
Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami: PaedDr. Antonín Hlaváček