velikost textu

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

UK » PedF » Katedry » KRL

Vedení

vedoucí: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
zástupce vedoucího: PaedDr. Antonín Hlaváček

Funkce a agendy

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami: PaedDr. Antonín Hlaváček